Ochrana osobních údajů

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato Informace se vztahuje na zpracování osobních údajů uživatelů internetového serveru dostupného na následující internetové adrese (URL): https://oktagonmma.cz/gdpr/ (dále jen „Webové stránky“) a mobilních aplikací (dále jen „Mobilní aplikace“), jejichž provozovatelem je Společnost (dále jednotlivě jen „Uživatel“ nebo společně „Uživatelé“).

II. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NERUDA PRODUCTION s.r.o., IČO: 47 224 690, se sídlem: Vajnorská 31, Bratislava-Nové Mesto 831 03  (dále jen „Společnost“ nebo „my“ ve všech tvarech), jakožto správce vašich osobních údajů, vám touto Informací dává na vědomí, jak zpracovává a chrání vaše osobní údaje.

Tuto Informaci vám poskytujeme na začátku naší vzájemné interakce a je rovněž dostupná na našich webových stránkách https://oktagonmma.cz/gdpr/.

III. SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE

 1. Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v průběhu naší vzájemné interakce (například informace, které nám poskytujete při vyplňování registračního formuláře na našich Webových stránkách nebo v Mobilních aplikacích nebo při elektronické či jiné komunikaci). To zahrnuje i informace, které nám poskytnete, když se registrujete jako uživatel našich Webových stránek nebo Mobilních aplikací, objednáváte, reklamujete naše služby či když nám hlásíte problémy s našimi Webovými stránkami nebo Mobilními aplikacemi. Informace, které nám poskytujete, mohou obsahovat vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo.
 2. Nebudeme shromažďovat ani zpracovávat vaše citlivé osobní údaje (například informace o vašem zdravotním stavu, sexualitě, rase či etnické příslušnosti), leda že: (i) takové citlivé osobní údaje souvisí s konkrétním účelem, za nímž zpracováváme osobní údaje; (ii) pokud to vyžadují právní předpisy, a/nebo; (iii) pokud nám k tomu dáte speciální výslovné svolení.
 3. Osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete (včetně citlivých osobních údajů) v průběhu naší interakce z vlastní vůle a nikoli na naši žádost, smažeme z našich systémů, pokud neshledáme zpracování těchto dat jako nezbytné z oprávněného důvodu.
 4. Pokaždé, když navštívíte naše Webové stránky a Mobilní aplikaci, automaticky shromažďujeme následující osobní údaje technické údaje, které mohou zahrnovat například: druh a verzi prohlížeče, IP adresy a jiné online identifikátory uživatele či použitého zařízení, nastavení časového pásma, druhy a verze pluginů v prohlížeči, operační systém a platformu, druh zařízení, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte pokud díky některému z našich obchodních partnerů, popř. záznamy o (ne)udělených souhlasech s používáním cookies, údaje o vaší návštěvě, které mohou například zahrnovat tzv. Uniform Resource Locators (URL), údaje o navigaci na našich Webových stránkách, odkud jste na ně přistoupili a kam jste z nich odešli (včetně data a času), informace nebo produkty, které jste si prohlíželi nebo které jste vyhledávali (včetně nejčtenějších článků, nejnavštěvovanějších kategorií, reakční doby stránek, chyb při stahování, trvání návštěvy určitých stránek (včetně průměrné doby strávené na určitých stránkách, prohlížení určitého obsahu či videí), průměrné doby strávené v aplikaci a počtu zhlédnutí z těchto aplikací, průměrného počtu článků zhlédnutých na našich Webových stránkách, informací o interakci se stránkami (jako údaje o scrollování, klikání a umístění kurzoru), způsobů odchodu ze stránky, údajů o chování uživatelů a emailové adresy, z nichž byly kontaktováni zástupci našich zákaznických služeb, s tím, že tyto údaje pro nás mohou shromažďovat a zpracovávat externí soubory cookies (dále jen „Automatické shromažďování údajů“).
 5. Cookie je malý textový soubor, který si při prohlížení Webových stránek a při práci s Mobilní aplikací ukládá a/nebo načítá Váš webový prohlížeč / Mobilní aplikace na pevný disk vašeho koncového zařízení (např. počítač, laptop nebo chytrý telefon). Soubory cookies také zabezpečují a zrychlují Vaši práci s Webovými stránkami a Mobilními aplikacemi, jelikož si pamatují vaše preference (např. přihlašovací údaje a jazyk).
 6. Naše Webové stránky používají soubory cookies k tomu, aby vás odlišily od ostatních Uživatelů. Tyto soubory nám pomohou vám poskytnout dobré uživatelské podmínky při procházení Webových stránek a užívání Mobilních aplikací umožní nám zlepšovat kvalitu Webových stránek a Mobilních aplikací. Používání cookies na měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení Webových stránek a Mobilní aplikace nám umožní nabídnout vám ještě lepší služby. 
 7. Toto zpracovávání probíhá na základě vašeho souhlasu vyjádřeného ve vyskakujícím okně umístěném na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci. Prostřednictvím příslušného vyskakovacího okna můžete udělit nebo odmítnout souhlas s ukládáním cookies ve vašem zařízení a zpracováním údajů získaných prostřednictvím cookies, jak je uvedeno v této Informaci (dále jen „používání cookies“), popř. nastavit vaše preference ohledně používání cookies.
 8. Cookies můžete prostřednictvím vyskakovacího okna s preferencemi cookies na našich Webových stránkách, vašeho internetového prohlížeče, Mobilní aplikace nebo pomocí softwaru třetí osoby blokovat nebo odstranit, může to ale negativně ovlivnit používání některých částí dané Webové stránky nebo Mobilní aplikace.
 9. Na základě funkce a účelu, k nimž jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí na následující kategorie, které Společnost na svých Webových stránkách a v Mobilních aplikacích používá:
  1. Nutné soubory cookies Vám umožňují pohybovat se po Webových stránkách a v Mobilních aplikacích a využívat jejich základních funkce. Jsou obvykle nastaveny pouze jako odezva na akce, které provádíte, rovnají se tedy požadavku na službu. Tyto soubory cookies jsou nezbytné, abyste mohli Webové stránky a Mobilní aplikace používat.
  2. Funkční soubory cookies se používají k rozpoznání vašeho návratu na naši Webovou stránku nebo do naší Mobilní aplikace a umožňují nám, abychom vám nabídli vylepšené a více přizpůsobené funkce, jako je pamatování si vašich preferencí. Tyto soubory cookies shromažďují anonymní informace a nemohou dohledat vaše pohyby na jiných webových stránkách, příp. v jiných mobilních aplikacích.
  3. Analytické a výkonnostní soubory cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak jsou Webové stránky a Mobilní aplikace využívány (např. jaký obsah uživatel navštěvuje nejčastěji a zda z některých stránek uživatel dostává chybová hlášení). To nám pomáhá zlepšovat způsob, jakým naše Webové stránky a Mobilní aplikace fungují, například Vám usnadní nalezení toho, co hledáte. Vaše preference ohledně těchto cookies můžete kdykoliv měnit prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče, u analytických cookies měřících výkonnost reklamy pak prostřednictvím vyskakovacího okna.
  4. Cookies pro marketingové účely a cílenou reklamu zaznamenávají vaši návštěvu na našich Webových stránkách, které stránky jste navštívili a odkazy, které jste použili. Informace získané prostřednictvím marketingových cookies využijeme k tomu, abychom vám zasílali reklamy bližší vám a vašim zájmům. Používají se také pro omezení počtu výskytů zobrazení konkrétní reklamy a pomáhají měřit účinnost reklamních kampaní. Některé tyto cookies vám také umožňují sdílet své aktivity na webových stránkách sociálních médií, případně i zobrazovat personalizovaný obsah. Vaše preference ohledně cookies pro marketingové účely a cílenou reklamu můžete kdykoliv měnit prostřednictvím vyskakovacího okna na našich Webových stránkách, které si zobrazíte v sekci „Správa nastavení soukromí“ na adrese Správa nastavení soukromí.
 10. Cookies třetích stran. Některé analytické a výkonnostní cookies, cookies pro marketingové účely a cílenou reklamu a cookies pro sociální média jsou na naše Webové stránky umisťovány rovněž dalšími společnostmi. V seznamu aktuálně používaných cookies jsou uvedeny cookies třetích stran včetně odkazů na zásady ochrany soukromí těchto třetích stran, které své cookies na naše Webové stránky umisťují.
 11. Seznam aktuálně používaných cookies naleznete na následujícím odkazu.
 12. Platnost, resp. doba trvání, souborů cookies Společnosti a třetích stran je uvedena v tabulce výše. 
 13. Používání všech cookies s výjimkou nutných cookies je možné jen s vaším souhlasem. Tento souhlas můžete vyjádřit prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče, Mobilní aplikace anebo v rámci vyskakovacího okna, které se Vám objeví na Webových stránkách a to následovně:
  1. V nastavení webového prohlížeče můžete Váš souhlas s používáním souborů cookies kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče. Pokud chcete vymazat cookies uložené ve vašem zařízení a zkonfigurovat svůj webový prohlížeč, aby cookies odmítal, můžete tak učinit obvykle v menu „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ vašeho prohlížeče, který používáte k přístupu na naše Webové stránky. Soubory cookies lze deaktivovat různými způsoby v závislosti na stávajících webových prohlížečích. Více informací získáte na webových stránkách vašeho prohlížeče.
  2. V nastavení Mobilní aplikace prostřednictvím operačního systému ve vašem mobilním zařízení vám může poskytovat další možnosti nastavení vašich mobilních identifikátorů. Můžete například použít nastavení „Omezit sledování“ (na zařízení iOS) nebo nastavení „Odhlásit zájmově orientovanou reklamu“ (u systémů Android), což Vám umožňuje omezit použití informací o vašem používání aplikací pro účely sledování.
  3. V rámci vyskakovacího okna můžete na našich Webových stránkách nebo v Mobilních aplikacích udělit svůj souhlas či vyjádřit nesouhlas s používáním cookies nebo v rámci podrobného nastavení nastavit svůj souhlas či nesouhlas s používáním cookies pro všechny stanovené účely, anebo individuálně, a to s ohledem na jednotlivé účely používání cookies. Vyskakovací okno pro udělení souhlasu či vyjádření nesouhlasu s používáním cookies se vám zobrazí při první návštěvě Webových stránek naší Společnosti nebo jej můžete opětovně vyvolat v sekci „Správa nastavení soukromí“ na adrese Správa nastavení soukromí.
 14. Své nastavení můžete kdykoliv změnit (včetně odvolání již dříve uděleného souhlasu s používáním některých cookies nebo všech cookies s výjimkou těch nutných) na naší Webové stránce v sekci „Správa nastavení soukromí“ na adrese Správa nastavení soukromí.
 15. Údaje ukládané soubory cookies na Webových stránkách a v Mobilních aplikacích Společnosti nikdy nezobrazují osobní údaje, z nichž by bylo možno zjistit totožnost fyzické osoby.
 16. Naše Webové stránky a Mobilní aplikace lze procházet i v režimu, který neumožňuje automatické shromažďování údajů. 
 17. Pro zpracování cookies využíváme služby Google Analytics, poskytované společností Google Ireland Limited, založenou a provozovanou podle právních předpisů Irska, registrační číslo: 368047 / DIČ: IE6388047V. Cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Ireland Limited v souladu se zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://policies.google.com/privacy?hl=cs#nosharing
 18. Může se stát, že obdržíme vaše osobní údaje od spřízněných společností, se kterými patříme do stejné skupiny (dále jen „Spřízněné společnosti“) nebo od třetích osob, jako například od našich obchodních partnerů, subdodavatelů technických, platebních a doručovacích služeb, reklamních sítí, poskytovatelů analytických služeb a poskytovatelů informací o vyhledávání. Když navštívíte naše Webové stránky nebo Mobilní aplikace a zaregistrujete se, můžeme obdržet vaše osobní údaje z externích sociálních médií, pokud se dobrovolně rozhodnete zaregistrovat prostřednictvím externí platformy sociálních médií.

IV. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM A MIMO EU

 1. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti.
 2. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s příslušnou právní úpravou. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb: 
  1. Poskytovatelé hostingu a serverových služeb;
  2. Analytické nástroje: Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel, cncenter.cz;
  3. Správce Webových stránek, programátor: ZWIZU, spol. s r. o., Krásnohorská 3121/2, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 50143662, Slovenská republika;
 3. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování osobních údajů. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
 4. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii (dále jen „EU“) a v zemích evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) nebo v zemích, které zajišťují stupeň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 
 5. Naším cílem je nepřenášet vaše osobní údaje mimo území EU, nebude-li zajištěna dostatečná ochrana, zejména: (i) rozhodnutím Evropské komise o přijatelné ochraně v zemi či zemích přijímajících osobní údaje; (ii) vhodnými závaznými vnitřními předpisy; (iii) schváleným etickým kodexem spolu se závaznými a vynutitelnými závazky správce nebo zpracovatele v zemi mimo EU a EHP; (iv) schváleným mechanismem osvědčování spolu se závazným a vynutitelným závazkem správce nebo zpracovatele v zemi mimo EU a EHP uplatnit vhodná ochranná opatření, nebo (v) standardními smluvními doložkami v souladu s normami EU schválenými Evropskou komisí.

V. ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

 1. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat, pokud je to potřeba za účelem plnění naší vzájemné smlouvy, pokud to bude potřeba ke splnění našich povinností vyplývajících ze zákona (například z předpisů o účetnictví, auditech a kontrole rovných příležitostí), pokud to bude nezbytné pro potřeby našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů třetí osoby), pokud nad těmito zájmy nepřevažují vaše základní práva, dále pokud je to nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů (nebo životně důležitých zájmů někoho jiného) a/nebo pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo úřední účely.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé technické, administrativní a provozní účely, například abychom zajistili, že vám je obsah našich Webových stránek předkládán způsobem, který je nejefektivnější pro vás i váš počítač, abychom mohli vylepšovat naše Webové stránky a jejich funkčnost, pro potřeby správy našeho smluvního vztahu, interní procesy včetně odstraňování poruch, analýzy údajů, testování, výzkumu, statistik a průzkumů, pro potřeby propagace včetně cíleného marketingu, abychom vám mohli předkládat obsah, který by vás mohl zajímat, a také v rámci naší snahy udržet naše Webové stránky bezpečné.
 3. V některých případech budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem. V takových případech vás zvlášť požádáme o jednoznačný souhlas při poskytnutí osobních údajů. Tento souhlas budete moci kdykoliv odvolat prostřednictvím [email protected]. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování, které proběhlo před jeho odvoláním. Ve vztahu k používání cookies (vyjma nutných cookies) můžete svůj souhlas udělit ve vyskakovacím okně, které se zobrazí při první návštěvě našich Webových stránek, popř. může být vyvoláno kliknutím na odkaz „Správa nastavení soukromí“ na adrese Správa nastavení soukromí . Stejným způsobem lze i již udělený souhlas odvolat (a další používání cookies tak zablokovat).
 4. Tam, kde požadujeme osobní údaje z důvodu plnění zákonných nebo smluvních povinností, je poskytování takových osobních údajů povinné. To znamená, že pokud by takové osobní údaje nebyly poskytnuty, nebyli bychom schopni spravovat náš smluvní vztah nebo splnit povinnosti, které jsou nám uloženy. V případě, že od vás požadujeme souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, je poskytnutí osobních údajů dobrovolné a vy nemáte povinnost je poskytnout.
 5. Vaše osobní údaje, jako například identifikační a kontaktní údaje a adresu bydliště, můžeme také zpracovávat pro potřeby případného budoucího uplatnění našich práv a nároků vůči vám. Toto zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu uplatňovat naše práva v případných soudních sporech.
 6. Pro potřeby poskytování služeb (placených nebo neplacených) a provedení plateb na základě příslušných smluv (včetně případného přihlášení k odběru našich služeb) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jako například identifikační a kontaktní údaje a bankovní spojení, dle typu služby. Toto zpracování se zakládá na plnění smlouvy, jíž jsou uživatelé Webových stránek smluvní stranou (obzvláště registrovaní uživatelé Webových stránek a registrovaní uživatelé přihlášení k odběru našich služeb) nebo na základě povinnosti, kterou nám ukládá zákon.
 7. V souvislosti s tím, že užíváte naše Webové stránky a Mobilní aplikace a služby s nimi související, můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje:
  1. když se registrujete na našich Webových stránkách nebo v Mobilních aplikacích a v této souvislosti nám poskytujete své osobní údaje;
  2. když s námi komunikujete jakýmkoliv jiným způsobem, například prostřednictvím e-mailu, nebo sociálních médií v souvislosti s užíváním Webových stránek nebo Mobilních aplikací.
 8. V případě, že nás kontaktujete s žádostí o zákaznickou podporu týkající se poskytovaných služeb, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a obsah žádosti. 
 9. Pokud jste uživatel Webových stránek nebo Mobilních aplikací, který si přeje odebírat novinky o službách a produktech Společnosti, Spřízněných společností a jejích obchodních partnerů podle jeho profilu a osobních preferencí prostřednictvím vámi uvedeného e-mailu tak se u vás uplatní následující:
  1. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také proto, abychom vám mohli poskytnout informace o zboží a službách, které by vás mohly zajímat;
  2. Pokud již jste registrovaným uživatelem Webových stránek nebo Mobilních aplikací a odběr novinek jste již dříve neodhlásili, budeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu s informacemi o zboží a službách podobných těm, které jste si dříve zakoupili nebo o jejichž zakoupení jste s námi jednali, včetně zboží a služeb Spřízněných společností a obchodních partnerů Společnosti;
  3. Pokud nejste registrovaný uživatel Webových stránek nebo Mobilních aplikací, budeme vás elektronicky kontaktovat pouze s vaším předchozím svolením;
  4. Pokud si nepřejete, abychom užívali vaše osobní údaje tímto způsobem, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu [email protected].
 10. Jste-li registrovaným Uživatelem a odběr obchodních sdělení jste již dříve neodhlásili, můžeme vám elektronicky zasílat obchodní sdělení nebo vás kontaktovat s informacemi o zboží a službách podobných těm, které jste si dříve zakoupili nebo o jejichž zakoupení jste s námi jednali, a to v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení týkající se jakýchkoliv jiných služeb a zboží Společnosti, i těch, které nesouvisejí se zbožím a službami podobnými těm, které jste si dříve zakoupili nebo o jejichž zakoupení jste s námi jednali, jakož i nabídky našich Spřízněných společností a obchodních partnerů, vám můžeme zasílat elektronicky, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas. 
 11. Vaše osobní údaje nebudeme bez vašeho výslovného předchozího souhlasu sdílet se třetími osobami pro účely marketingu.

VI. Vaše práva

 1. Můžete od nás žádat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, kopii vašich osobních údajů a/nebo jejich opravu. Za určitých okolností můžete požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali nebo na základě práva na přenositelnost žádat, abychom předali některé vaše osobní údaje vám nebo jiným subjektům. 
 2. Máte také právo vznést námitky proti některým druhům zpracování vašich osobních údajů (například jejich užívání a zpracování pro potřeby přímého marketingu). Tam, kde jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete svůj souhlas odvolat, aniž by to pro vás mělo nepříznivé důsledky. Rovněž máte právo vznést námitku tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje, protože na tom máme oprávněný zájem (jak je vysvětleno výše). Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že vaše výše uvedená práva mohou být v určitých situacích limitována a podléhají platným zákonům a nařízením o ochraně osobních údajů; například vaše právo vznést námitky vůči zpracování vašich osobních údajů může být omezeno tam, kde jsme schopni prokázat závažné oprávněné důvody ke zpracování vašich osobních údajů, které převažují nad vašimi zájmy. Abychom mohli odpovědět na vaši žádost, budete muset prokázat svou totožnost a poskytnout nám další osobní údaje. Za odpověď na vaši žádost vám nebudeme účtovat žádné poplatky, leda by to připouštěly právní předpisy, a pokud budeme účtovat poplatek, bude v přiměřené výši odpovídat rozsahu vašeho požadavku.
 4. Pokud si přejete uplatnit tato práva, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Doufáme, že budeme schopni zodpovědět jakékoli vaše dotazy na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje. Máte však také právo podat stížnost příslušným úřadům pro ochranu osobních údajů. Můžete vznést stížnost v členském státě, jehož jste rezidentem, kde pracujete, nebo kde došlo k údajnému porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.

VII. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZABEZPEČENÍ

 1. Máme v úmyslu uchovávat vaše osobní údaje jen tak dlouho, jak bude potřeba, nikoliv déle, než je třeba k naplnění účelů uvedených v této Informaci a/nebo tak, jak to vyžadují platné právní předpisy, včetně dodržování zákonem stanovené minimální doby uchovávání osobních údajů, a/nebo jak je třeba k uplatnění našich legitimních práv (a legitimních práv třetích osob). Rozsah zpracovávaných osobních údajů pravidelně kontrolujeme a v případě, že účel jejich zpracování byl dosažen bez existence dalšího důvodu zpracování, dochází k jejich výmazu. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete registrovaným uživatelem Webových stránek nebo budete mít Mobilní aplikaci staženou, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V případě poptávání zákaznické podpory budeme vaše údaje zpracovávat po dobu vyřizování vaší žádosti.
 2. V případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, budou vaše osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání vašeho souhlasu, který můžete před uplynutím jeho trvání kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. V takovém případě přestaneme ty osobní údaje, ohledně kterých byl souhlas odvolán, k určeným účelům zpracovávat, s výhradou případné zákonné povinnosti zpracovávat takové osobní údaje a/nebo použití pro potřeby uplatnění našich legitimních práv (a legitimních práv třetích osob).
 3. Pro další informace o tom, jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje, nás kontaktujte na následujícím e-mailovém kontaktu: [email protected].  Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje, které byly anonymizovány, můžeme zpracovávat, aniž bychom vás o tom dále informovali.
 4. Vaše osobní údaje ukládáme na našich serverech a serverech třetích osob (včetně externích služeb ukládání na cloud). Používáme vhodná technická a organizační opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje a předešli neoprávněnému přístupu. S externími poskytovateli hostingu jsme uzavřeli smlouvy, které zahrnují ujednání o organizačním a technickém zabezpečení osobních údajů. Jakékoli platební transakce budou zašifrovány (například pomocí TLS protokolu). Vy odpovídáte za utajení svých přístupových údajů (např. hesel), které vám umožňují přístup k určitým částem našich Webových stránek.
 5. Odesílání osobních údajů přes internet není zcela bezpečné. Přestože děláme pro ochranu vašich osobních údajů vše, co je v našich silách, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů poskytnutých prostřednictvím našich Webových stránek a jakýkoli takový přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile přijmeme vaše osobní údaje, budeme se snažit zabránit neoprávněnému přístupu pomocí dodržování přísných procesů a používání bezpečnostních prvků.

VIII. KONTAKTNÍ ÚDAJE

 1. Máte-li otázky nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, kontaktujte nás na adrese NERUDA PRODUCTION s.r.o., Vajnorská 31, Bratislava-Nové Mesto 831 03 . Můžete se také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese [email protected].

Tuto Informaci můžeme příležitostně aktualizovat, v takovém případě vás informujeme o jakýchkoli změnách tím, že zveřejníme novou Informaci na Webových stránkách a v Mobilních aplikacích. 

Informace naposledy aktualizována dne 12.12.2022.

// // //