Ochrana osobních údajů

Kto zbiera Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom, v zmysle GDPR, je spoločnosť NERUDA PRODUCTION s.r.o., Vajnorská 31, 831 03 Bratislava Nové – Mesto, Slovenská republika, IČO: 47224690, zapísaná v ORSR BAI, vložka č. 90291/B.

Ako nás môžete kontaktovať?

Akékoľvek požiadavky ohľadne ochrany osobných údajov adresujte
E-mailom na adrese [email protected]
alebo
Písomne na adrese NERUDA PRODUCTION s.r.o., Vajnorská 31, 831 03 Bratislava

Aké sú Vaše práva pri ochrane osobných údajov?

Z nariadenia EÚ- GDPR, respektíve zo Zákona 18/2018 Z.z. Vám ako dotknutej osobe vyplývajú práva pri ochrane osobných údajov a my ich všetky rešpektujeme. Pre uplatnenie svojich práv ohľadne osobných údajov, ktoré spracúvame, nás kontaktujte písomne alebo elektronicky cez kontaktné údaje uvedené vyššie.

Aké osobné údaje spracúvame? Za akým účelom a na akom právnom základe? Ako dlho uchovávame osobné údaje?

O akú službu alebo situáciu ide?Aké kategórie osobných údajov spracúvame?Aký je účel spracúvania OÚ?Na akom právnom základe spracúvame OÚAko dlho uchovávame vaše OÚ
Návšteva webstránky www.oktagonmma.cz súbory cookiesDetailný zoznam cookies a spracúvaných údajov bližšie v sekcii COOKIESPrispôsobovanie zobrazovania obsahu webstránkyOprávnený záujem prevádzkovateľaÚdaje neukladáme
Registrácia v mobilnej aplikácii OKTAGON CLUB (iOS/Android)emailová adresa; meno a priezvisko; telefónne číslo; adresaSprístupnenie obsahu aplikácie, informácií o partneroch a podujatiach registrovaným členom OKTAGON clubuČl.6, ods.1, bod b) GDPR, Plnenie zmluvy2 roky po registrácii, respektíve od poslednej interkacie člena OKTAGON CLUBU
Marketing – zasielanie produktových informácií, zasielanie newslettrov, súťažeemailová adresaZasielanie marketingových ponúk – marketing (vrátane priameho marketingu) podpora predaja; newsletter; informácie o produktoch a novinkách; spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže na účel jej vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov;Oprávnený záujem prevádzkovateľa (oslovenie existujúcich a bývalých zákazníkov s rovnakou alebo obdobnou ponukou tovaru alebo služieb)2 roky po registrácii, respektíve od poslednej interkacie člena OKTAGON CLUBU

Komu sprístupňujeme osobné údaje?

O akú službu alebo situáciu ide?Aké kategórie osobných údajov poskytujeme tretím stranám, resp. prijímateľom?Aký je účel spracúvania a poskytovania OÚ?Zoznam prijímateľov osobných údajovOznačenie 3. krajiny a organizácie pri prenose OÚ mimo EHP
Nákup členstva v OKTAGON CLUB – presmerovanie na platobné brányMeno a prievisko; emailová adresaZrealizovanie platby za členstvo v OKTAGON CLUBPrevádzkovateľ služby Google pay Prevádzkovateľ služby stripeNedochádza k prenosu dát do 3.krajiny

Aké údaje zhromažďujeme a preberáme od tretích strán

Pre potreby mobilnej aplikácie OKTAGON MMA nezhromažďujeme osobné údaje od tretích strán 

Súbory COOKIES

Aplikácia OKTAGON MMA (iOS alebo Android) nevyužíva súbory COOKIES.

// // //