OKTAGON UNDERGROUND LAST MAN STANDING - PRAVIDLA - OKTAGON MMA

OKTAGON UNDERGROUND LAST MAN STANDING – PRAVIDLA

Počet a délka kol

Každý fight je vypsán na 3 kola po třech minutách. V případě rovnosti bodů je možný extraround. Titulové zápasy jsou vypsány na 5 kol po 3 minutách.

Povolené techniky

Kopy – veškeré kopy do celého těla vyjma oblastí zakázaných technik
Ruční – jab, punch, upper-cut, hook, back fist, spinning back fist, veškeré druhy loktů včetně 12-6 V případě pyramidových zápasů jsou lokty povoleny pouze ve finálových bojích.
Klinč – jsou povoleny veškeré klinčovací techniky za účelem destabilizace soupeře a následného provedení povolených technik (údery, kopy). Klinč musí být aktivní a v tuto chvíli může být libovolně dlouhý. Pokud při takové akci dojde k pádu protivníka, není takové chování klasifikováno jako nedovolené stržení nebo hození.
Je povoleno zachytit kop soupeře a provézt s ním krok vpřed i vzad.

Nedovolené techniky a chování

Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.
Všechny techniky na zátylek
Všechny techniky na krk, záda
Všechny techniky prováděné v kleče, v leže, v pádu, či při doteku rukou nebo kolene podlahy zápasiště

Kopy proti kolenu.
Údery otevřenou dlaní
Jakékoli útoky hlavou.
Škrcení.
Držení se oktagonu/klece.
Útočení na soupeře, který leží, klečí, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu. Pokud soupeř padá a nejsou jasné 3 body, lze na soupeře útočit
Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu.
Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích. Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.
Všechny techniky na zátylek
Všechny techniky na krk, záda
Všechny techniky prováděné v kleče, v leže, v pádu, či při doteku rukou nebo kolene podlahy zápasiště

Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje, nesportovní chování.
Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče. Utíkání před soupeřem, obracení se zády a padání.
Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího.
Přísný zákaz používání volné vody v oktagonu/ringu.

Síla provedení

OKTAGON UNDERGROUND STANDUP RULES (OUSR) jsou plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s maximální razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. Techniky, které nevyhovují těmto kritériím, nejsou bodovány. Na druhé straně jsou OUSR disciplínou, která vyžaduje korektnost borců a nedovolené techniky jsou proto zde ihned nemilosrdně trestány, byť by se jednalo jen o jejich náznak.

Oblečení zápasníků

Krátké sportovní kalhoty (Mohou mít elastický i pevný pas) Ženy navíc sportovní top.

Ochranné prostředky

Chránič chrupu, prsní chránič – ženy, MMA rukavice s otevřeným palcem, Profesionální bandáže tzv. tejpy (přes klouby může být jen měkká nezpevněná bandáž), suspenzor.

Mazání a tejpy

Tejpování provádí určený cutman. Jsou povoleny pouze mma tejpy. Před nandáním rukavic musí dojít ke schválení tejpování, jinak nebude bojovník vpuštěn do zápasu. Schválení a podpis rukavic provádí určený cutman. Pokud bude zápasník v pyramidě potřebovat mezi boji sundat rukavice, musí opět před jejich nandáním, dojít ke schválení od cutmana. Mazaní provádí každý team sám. Jsou povoleny i oleje.

Zápasiště

Zápasiště je oktagon/ring .

Kouč

Zápasník má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Kouč je zodpovědný za technickou vyspělost svého svěřence k regulérnímu vedení boje. Tento kouč může mít s sebou dva asistenty. Kouč doprovází zápasníka k zápasišti a pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nejdůležitějším úkolem kouče je v případě nutnosti rozhodnout za zápasníka a vzdát zápas vhozením ručníku do oktagonu/ringu. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho zápasníka, nebo i nařídit jeho výměnu.

Hodnocení

Body jsou přidělovány třemi bodovými rozhodčími, v průběhu celého zápasu. Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám. V případě pochybností může míru zavinění konzultovat s jedním, nebo i všemi bodovými rozhodčími. Ringový rozhodčí signalizuje všechna svá rozhodnutí ke stolkům bodových rozhodčích – jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za následnou kontrolu těchto svých výroků, správně zapsaných do bodovacích lístků. Bodovací lístky jsou ringovým rozhodčím předány po každém kole supervisorovi zápasu, který je zapíše do protokolu.

OUSR Judging Criteria

Near KO
Damage (Internal, Accumulated, Superficial)
Striking combinations and cage generalship (Ground control, Superior positioning)
Aggression
Každý strh, shoz je hodnocen jako signifikantní úder
KD – Knock down (každý KD je ztráta jednoho oficiálního bodu)
každý signifikantní úder má stejnou váhu. Nerozlišujeme v bodování údery nohou nebo rukou. ‚Bodování 10-10, 10-9, 10-8.
V případě remízy po 3 kolech může být vyhlášeno jedno kolo jako extraround. Po případném extrakole musí být určen vítěz
V titulových fightech nebo zápasech pyramidy musí být po případném extrakole určen vítěz.

Penalizace
W – slovní varování
M – mínus bod
M – mínus bod
Diskvalifikace
Udělování bodů Na konci kola udělí bodoví rozhodčí následující bodové hodnocení: 10-10 při vyrovnaném kole
10-9 pokud měl jeden ze zápasníků v kole převahu
10-8 pokud jeden ze zápasníků v kole dominoval

Počet KD během zápasu (tzv. knock down)

Platí pravidlo tří počítání v jednom kole nebo 4 počítání v zápase.
Ringový rozhodčí může zápas ukončit kdykoliv během zápasu pro naprostou převahu závodníka verdiktem TKO a není povinen využít maximální počet počítání závodníka.

Počet ošetření během zápasu

Platí pravidlo tří ošetření v jednom kole nebo 4 v zápase v zápase.

Přerušení zápasu závodníkem

Potřebuje-li závodník přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas), zvedne jednu ruku a vy čká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže, jaký má problém a ringový rozhodčí následně rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu závodníkem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno mínus bodem.

// // //